Đội Nghi Thức Nghi Lễ Phục Vụ Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Lần XIV nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ
Lần thứ XIV – Nhiệm kỳ 2020-2025 🇻🇳
—————————————-
Thật vinh dự cho đội trống kèn NTN Ninh Kiều Cần Thơ là tầng lớp măng non tương lai đất nước được có mặt trong ngày Đại hội này


23733c5d17d3e88db1c2 Đội Nghi Thức Nghi Lễ Phục Vụ Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Lần XIV nhiệm kỳ 2020-2025fdc655c47e4a8114d85b Đội Nghi Thức Nghi Lễ Phục Vụ Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Lần XIV nhiệm kỳ 2020-2025 e64a0e3825b6dae883a7 Đội Nghi Thức Nghi Lễ Phục Vụ Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Lần XIV nhiệm kỳ 2020-2025 8ef594f3bf7d4023196c Đội Nghi Thức Nghi Lễ Phục Vụ Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Lần XIV nhiệm kỳ 2020-2025 9c4d2e5605d8fa86a3c9 Đội Nghi Thức Nghi Lễ Phục Vụ Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Lần XIV nhiệm kỳ 2020-2025119992398_4412260208847689_6217201451439064152_o Đội Nghi Thức Nghi Lễ Phục Vụ Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Lần XIV nhiệm kỳ 2020-2025 f569c164d7e828b671f9 Đội Nghi Thức Nghi Lễ Phục Vụ Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Lần XIV nhiệm kỳ 2020-2025 b0e2d489c2053d5b6414 Đội Nghi Thức Nghi Lễ Phục Vụ Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Cần Thơ Lần XIV nhiệm kỳ 2020-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *