Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025

Những bông hoa nhỏ của đội Nghệ Thuật Măng Non

Rất vinh cho Đội Nghệ Thuật Măng Non đại diện cho hơn 15 nghìn thiếu nhi của Thành phố Cần Thơ dâng hoa chúc mừng cho Đại Hội.

08c3089fe1121e4c4703-2 Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025 z2091855885871_0192313c677724bbafa5a1df10a4172b Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025 z2091867037871_eb7bab36eb88735e376dae7d7bc76095-1 Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025 z2091867037871_eb7bab36eb88735e376dae7d7bc76095 Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025

4e864a5713dbec85b5ca Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025
bf8f8fb4a43a5b64022b Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025 95ffa4d7385ac7049e4b Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025 08c3089fe1121e4c4703 Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025 f569c164d7e828b671f9 Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025 b0e2d489c2053d5b6414 Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025 08c3089fe1121e4c4703-1 Đội Nghệ Thuật Măng Non Dâng Hoa Chúc Mừng Đại Hội Đảng Bộ TP Cần Thơ lần XIV Nhiệm Kỳ 2020-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *