Chuyên mục: Kỹ năng phương pháp đội

Câu lạc bộ Kỹ năng là CLB hoạt động về các kỹ năng Đoàn – Hội, kỹ năng sinh tồn, gồm có 05 mảng chính: + Kỹ năng dân vũ; + Kỹ năng mật thư (Mật thư đơn giàn, morse, semarphore, ký hiệu tay…); + Kỹ năng nút dây (Các nhóm nút dây cơ bản, […]

Hội Thi CLB Đội, Nhóm Xuất Sắc Của Hội Xuân 2020 do Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Ninh Kiều tổ chức. Tác Phẩm: Liên Khúc Về Quê Cũ & Chúc Phúc Trình bày: Đội nghi thức trống kèn Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Ninh Kiều