Lưu trữ Tag: Kỳ thi thăng đai Karatedo

Kỳ thi thăng đai Karatedo tổ chức tại Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi quận Ninh Kiều vào lúc 18g30 ngày 23/5/2024. Hơn 40 võ sinh tham gia và đều thăng đai thành công, trong đó 15 em đạt thành tích xuất sắc được trao thưởng.