SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

        Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam – làm nghìn việc tốt”, Ngày hội Hoa phượng đỏ năm 2023 thu hút gần 1000 diễn viên đến từ 11 phường trên địa bàn quận tham dự, các hoạt động diễn ra trong Ngày hội vô cùng hấp dẫn và thu hút các bạn thiếu nhi tham gia như: Trò chơi dân gian, hội thi Cờ Vua, Biểu diễn chương trình Nghệ thuật.

 Một vài hình ảnh tại Ngày hội

z4420072496389_fa6a3404fc1399069b96e02b681fcbe5 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023   z4420072502405_3ae19f3079a49f32180e12ccb9aac7a1 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023 z4420072506069_3d1ebc476afb41b50c9e99a22873a584 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072525568_88dfd12bd6162e47568fa6375cd97d20 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072540604_4225a30c4861093ce85fcbebcd086cbd SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072544072_cc9160dc92f49ff453380267cab6d84c SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072534181_ff85d9f1ef2d15f950db4ffb2d83486e SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072499345_c62f079eaa8075ecbfd490eafa00d927 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072515752_bc405b11f976336670c0a04c6d786553 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072507498_82c848f5b75178ea9c9af24328d6de61 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072516460_6b01225d7d212049ca62421b3c0b1d8a SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072497405_860def67f3e460dc544a3d1acbc06db8 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072521561_b6016254df78569e4c683e3847a1e237 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023 z4420072514492_d28f9c9fdc16c247bba80f153e6bb90a-1024x650 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072524618_dde56d5640da87e73b4bb55ae933abde SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072528624_5e0eb3edb59dfcfedc21ab85bae3f286 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023    z4420072541818_95e02bf2082e2de27a2eaafeccf3a9c3 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

z4420072544070_41cf1f8c76a58379f5d0a1bb81e56fc8 SÔI NỔI NGÀY HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *