Kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2023)

“Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc hành trình vĩ đại để tìm đường, mở đường và dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.  Mỗi bước đi của Người trong hành trình ấy đều gắn liền với những quyết định trọng đại, những mốc son lịch sử của cách mạng Việt Nam…”.

z4405844518836_f4a2c68278e35ce38c6f4491e9dada26 Kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023)

z4405844727092_cbd25f659246b5e923d4a6ae22d42f62 Kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *