ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

Liên hoan diễn ra từ ngày 26/6 đến 28/6/2023 với chủ đề Búp Sen Hồng trên sông trăng, dịp này Đoàn thiếu nhi thành phố Cần Thơ cử hơn 40 em thiếu nhi tham gia Liên hoan,

Dưới dây là một vài hình ảnh trước đêm khai mạc

354562153_2310927349078815_4074088008950131203_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

354563509_2310927045745512_8447503184625854037_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

355483277_2310928229078727_7070626914420569422_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

355645354_2310927672412116_3804139550705919833_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

355694371_2310927632412120_7453100047418012661_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

355721817_2310928572412026_7493988339033854910_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

355874406_2310928732412010_2568475340273582976_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

355896745_6314186895367561_1798435753427247844_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

356047729_6314360605350190_3517255786725317906_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

356090623_6314187282034189_4859610667173612499_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

356097840_6314360452016872_8120069665557524011_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

356124884_2310929105745306_4309349034497094270_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

356198769_6314360742016843_6561808190450480980_n ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

z4465383286183_ad3c72a1662235c9e18e46cb3243f893 ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

z4465383293049_c6176fb4700c4b5707912cad95c1c50b ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

z4465383296694_d52bdb3e0829d63ac27e8fd09ff97be3 ĐOÀN CẦN THƠ THAM GIA BÚP SEN HỒNG LẦN THỨ XXVI TẠI SÓC TRĂNG

còn tiếp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *