100 – 1 = 0 ???

4eea84fafad6c695ba92ef2bcca575a4images__1_ 100 - 1 = 0 ???

100 – 1 = 0

Trong cuộc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đã ghi lên bảng đen bốn phép tính sau:

2 + 2 = 4

4 + 4 = 8

8 + 8 = 16

9 + 9 = 20 ?

Thấy vậy các phụ huynh thi nhau nói rằng: “Cô giáo làm sai một phép tính rồi”

Cô giáo quay người lại và chậm rãi nói: “Vâng, các vị phụ huynh đều rõ ràng thấy phép tính này bị sai”. Nhưng 03 phép tính còn lại đều đúng, tại sao không ai khen ngợi điều ấy, mà chỉ thấy mỗi phép tính sai!

Sau đó cô giáo đã nói một cách đầy chân thành, sâu sắc: Các vị phụ huynh thân mến, bản chất của giáo dục không phải là tìm ra cái sai của trẻ, mà là kịp thời tán dương những điều trẻ làm đúng.

Nguồn: sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *