ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ “LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”

2728 ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"1f38f ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"1f308 ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT VÀ TẶNG QUÀ VUI TẾT TRUNG THU CHO CÁC EM THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 20231f308 ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"2728 ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"1f38f ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"

1f320 ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" Vào lúc 19h00 ngày 28/9/2023 (14/8 âm lịch) tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi diễn ra Đêm hội Trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với hơn 200 em thiếu nhi tham dự tại chương trình các em được thưởng thức các tiết mục múa Lân, ảo thuật, xem các tiết mục văn nghệ và đặc biệt thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon cùng với các anh, chị Ban Tổ chức chương trình và trao giải thưởng cho các tập thể đạt giải trong hội thi làm lồng đèn năm 2023

Dưới đây là hình ảnh của hoạt động:

382383408_2372586189579597_5376533863582556528_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"380987366_2372586242912925_1407491798293614759_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"

383342200_2372586726246210_4838977196302817324_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"383424540_2372612599576956_5535697010808720029_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"  383427427_2372586916246191_8828564208965526222_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 383544264_2372586839579532_1885403145718549513_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"  384114284_2372586652912884_7946259039512062637_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"383978657_2372612746243608_1311955358101772352_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 384771558_2372586956246187_6922153613107908431_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 384995085_2372586776246205_8010078433365116899_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"

381027614_2372587712912778_8576487711838258495_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 382748003_2372612849576931_5247862491598801215_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 383227217_2372612779576938_3077901342903352905_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 383950462_2372613276243555_568614939707275243_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 383960702_2372613469576869_7825137444162266792_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 384690710_2372587829579433_1747384168896485778_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 384733245_2372620356242847_8119833473725071371_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 384735427_2372613376243545_7026603279108455231_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" 385055021_2372612922910257_1398757912465631781_n ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM, CHỦ ĐỀ "LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *