TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022

Diễn ra tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều vào ngày 26/6/2022

      Sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, trại hè cho thiếu nhi đã được khôi phục trong mùa hè này với nhiều nội dung và hình thức mới, sinh động, bổ ích.

1-2-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
9-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
14-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
11-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
12-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
13-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
16-1024x666 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
17-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
20-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
15-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
18-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
289060927_113417974741270_3786299757459951639_n-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
289408928_113417444741323_4859020983770482237_n-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
290495502_113422048074196_1482122206392166805_n-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
290310100_113417481407986_8954097899545585665_n-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
19-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
21-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
22-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
24-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
23-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
25-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
26-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
31-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
32-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
34-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
35-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
36-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
38-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
39-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
37-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
47-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
59-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
44-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
50-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
46-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
51-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
56-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
57-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
58-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
63-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
60-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
61-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
62-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
64-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022
65-1024x687 TRẠI HÈ THIẾU NHI NINH KIỀU LẦN III NĂM 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *