‘Một lần bất tín, vạn lần bất tin’ – Trung thực, đức tính không thể thiếu của người tài trí đức độ!

(VOH) – Trung thực là một đức tính quý báu của con người, nó nuôi dưỡng mỗi chúng ta trở thành kẻ nhân nghĩa, chính trực. Cùng xem những câu ca dao tục ngữ về trung thực của ông cha ta răn dạy nhé!

“Trung thực mà không hiểu biết thì yếu ớt và vô dụng, còn hiểu biết mà không trung thực thì thật là nguy hiểm và đáng sợ. Còn những người trung thực và hiểu biết sẽ là những người viết nên lịch sử của chính mình”  Samuel Johnson

Lòng trung thực từ lâu đã là một đức tính quan trọng tạo nên một con người đầy đủ tài trí, đạo đức và sống đúng chuẩn mực xã hội. Đó là một người dũng cảm, khẳng khái, không sợ kẻ gian, không bị cái xấu, cái ác vấy bẩn.

Trung thực là gì?

Trung thực là một đức tính quý báu của con người, tuân theo tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ. Trung thực chính là luôn nói ra sự thật, luôn ngay thẳng, không thêm mắm dặm muối, không kể sai, không làm sai lệch những sự việc đã xảy ra.

Người có lòng trung thực là người đáng tin cậy, họ không chấp nhận gian dối, đồng thời cũng là một người dũng cảm vì luôn dám đứng lên nói ra sự thật.

Đồng nghĩa với trung thực là khẳng khái, chính trực, thật thà, thẳng thắn,…

Trái nghĩa với trung thực là xảo trá, gian manh, điêu ngoa, thủ đoạn…

Những câu tục ngữ về trung thực

 1. Thẳng mực tàu đau lòng gỗ.
 2. Thẳng như ruột ngựa.
 3. Cây vạy hay ghét mực tàu.
 4. Của ngang chẳng góp, lời tà chẳng thưa.
 5. Cây ngay không sợ chết đứng.

tucnguvetrungthucvoh1_20200807123455 'Một lần bất tín, vạn lần bất tin' - Trung thực, đức tính không thể thiếu của người tài trí đức độ!

 1. Thật thà ma vật không chết.
 2. Thật thà là cha dại.
 3. Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.
 4. Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu.
 5. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng.

tucnguvetrungthucvoh2_20200807123548 'Một lần bất tín, vạn lần bất tin' - Trung thực, đức tính không thể thiếu của người tài trí đức độ!

 1. Mật ngọt chết ruồi.
 2. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.
 3. Ăn ngay nói thẳng.
 4. Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
 5. Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng.

tucnguvetrungthucvoh3_20200807123629 'Một lần bất tín, vạn lần bất tin' - Trung thực, đức tính không thể thiếu của người tài trí đức độ!

 1. Thật thà là cha quỷ quái.
 2. Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ.
 3. Trung thực, thật thà thường thua thiệt.
 4. Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vẹo.
 5. Mất lòng trước, được lòng sau.

tucnguvetrungthucvoh4_20200807123728 'Một lần bất tín, vạn lần bất tin' - Trung thực, đức tính không thể thiếu của người tài trí đức độ!

Những câu ca dao về trung thực

 1. Của phi nghĩa có giàu đâu,
  Ở cho ngay thật, giàu sau mới bền.
 2. Bề ngoài thơn thớt nói cười,
  Mà trong gian hiểm giết người không đao.
 3. Những người tính nết thật thà,
  Đi đâu cũng được người ta tin dùng.
 4. Đừng bảo rằng trời không tai,
  Nói đơm nói đặt cậy tài mà chi.
 5. Sông sâu còn có kẻ dò, 
  Nào ai lấy thước mà đo lòng người.

tucnguvetrungthucvoh5_20200807124048 'Một lần bất tín, vạn lần bất tin' - Trung thực, đức tính không thể thiếu của người tài trí đức độ!

 1. Người gian thì sợ người ngay,
  Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo.
 2. Chớ nghe lời phỉnh tiếng phờ,
  Thò tay vào lờ mắc kẹt cái hom.
 3. Khôn ngoan chẳng lọ thật thà,
  Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy.
 4. Tu thân rồi mới tề gia,
  Lòng ngay nói thật gian tà mặc ai.
 5. Đời loạn mới biết tôi trung,
  Tuế hàn mới biết bá tùng kiên tâm.
 6. Nhà nghèo yêu kẻ thật thà,
  Nhà quan yêu kẻ giàu ra nịnh thần.

tucnguvetrungthucvoh6_20200807124205 'Một lần bất tín, vạn lần bất tin' - Trung thực, đức tính không thể thiếu của người tài trí đức độ!

Trong kho tàn văn học dân gian Việt Nam có muôn ngàn câu ca dao, tục ngữ về trung thực và trên đây là những câu phổ biến, được lưu truyền rộng rãi nhất. Qua những lời răn dạy sâu sắc này của ông cha mong rằng đức tính trung thực trong mỗi chúng ta được nuôi dưỡng ngày càng mạnh mẽ hơn!

Nguồn Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *