Phòng Giáo vụ quận Ninh Kiều thực hiện các nhiệm vụ về công tác chiêu sinh, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi trên rên địa quận Ninh Kiều nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung; tư vấn ghi danh học viên. Tham mưu cho BGĐ thành lập các CLB năng khiếu thuộc Phòng quản lý; tổ chức họp định kỳ Giáo viên/Huấn luyện viên để nâng cao chất lượng hoạt động của các bộ môn; khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để đội ngũ cộng tác viên được tham gia học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, thông qua các lớp học bồi dưỡng và tự nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới.