Không thể phủ nhận, phong trào học các loại nhạc cụ, trong đó phổ biến nhất là organ, piano, guitar… ngày càng phát triển mạnh, lan tỏa sâu rộng, lôi cuốn nhiều người, đặc biệt xuất hiện xu hướng “trẻ hóa” hơn trước rất nhiều. Cùng với đó, việc khuyến khích tài năng âm nhạc trong […]