LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

Liên hoan lần này, nằm trong chuỗi hoạt động Hè năm 2023, liên hoan được diễn ra trong 02 ngày sáng ngày 01 và 02/7 với 61 thí sinh đến từ quận Ninh Kiều, Bình Thủy và tỉnh Sóc Trăng với các thể loại thi diễn như Organ, Piano và Guitar. Qua 02 ngày tranh tài, BTC đã trao 31 giải ở 02 bảng tiểu học và THCS ở các thể loại như: Organ, Piano, Guitar và trống, gồm 5 giải A, 8 giải B, 9 giải C và 8 giải Khuyến khích

Một vài hình ảnh của Liên hoan

z4484553498994_a351326636ad523ab0790fbcb23a4b3d LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553502446_a1b8a4e3b7dacd1949d5b9131e71115e LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553505965_bcfed74e94258122927910ba8354e908 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553510037_ffc952083b9093c40e930adcea2d37db LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553511417_167e85b4c1082f89a83b3dbf9c9bc555 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553518637_447a25c561d236fc1ed413951491bdcf LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553519682_097943815ecb6a0037597ad34bfe2bb3 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553519818_b9c6a863acb14dae5ce7e80e595c2afd LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553521635_fd32cc8212e21295ed6675c6f61b7359 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553527984_0b4c9edee641003cf7ea453fe0c38d05 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553530732_92351d9343b266bc1fc18a66c745497f LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553537533_fb33e318b9bba571e6a6a298b5d7ae61 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553538277_d358823be4f68d3c6fb685491650b956 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553541114_a8831ba4b82c1ffd0b52d120aa172ddc LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553541487_8c720b84c9468c083ab4c9bd0752561c LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553544863_d455e599503b5601328499c2a930cb7f LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553550992_2d24e8ea02c4667e6ff4e8a38ef92180 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553553268_f298e3e8b363411728b159f03537ec79 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553558056_97d4de27ee8592d8afbeecb7e33c74e4 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553560588_9cd11fb8241964daaba7b5e00e2d199e LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553562084_f8019f16492a6441528a2b4c31596a69 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553576547_677dec0fca65affff5614b3c9f761205 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553576997_54f308f1328ec6497d1708df7a469d12 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553577439_3b3c22b3bf580b9b21cd5ff3fd018a40 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553579367_b52ca067eabb58960df32efd8508585a LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553579371_9d5da72f7fad958235f99a0347560b55 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553582055_484000036644966c1073baffd7d5cc89 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553583177_2d3ba52d418ed74af7dafddd1dbf6cd6 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553587369_deae8005e5daee58b6a44d5bc2d140bb LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553591461_56cdeeafb6209e5bd1c8960914dc0c84 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553595581_88670a9b8777210b1f5d92181dccccc4 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553942964_a2440cb4d4257bda5f13aac04bfc11cb LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553944686_ab09e8304ac30cd8f6ee4ef97efaaee2 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553952513_f837e1c5ec04d42cd19cacb4f9af1817 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553954243_4e3d54e0705b4198553225b52de80d33 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553956933_7a6e6bbf73a59858b1f348b78173ae81 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553960468_901945c2b9ae3ed26d3524dc98c6f187 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553964052_7312eacc57dbaf85b1b4bf6be8f91f6b LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553965628_6156d1026683e498e3dc08b02868c2ea LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553965699_4387d3a22959345b2a306c21984ae680 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553966675_9e802680a58b78dec62bad7af0b67ab2 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553975865_e1fd8491a7b098ae91a658de7dc108d3 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553977984_b33131b7cf3c340a096c9a04bbf31e20 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553979571_5447d0d16b228da852717c5b24db5b4d LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553983083_99ce1b5c28776259403fd3c2104f0474 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553987083_e52261021bc3831640955ed4f3d869cc-1024x642 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553992359_c23ea5bf7c7a4644ad8f78adb2203f7c LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553993389_51971fb268e45aa47a80035619db6c3c LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484553995085_b033cfbb57dea39b3db10bfa1e8b2744 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484554000125_18fa905fef74cae46084fae032fd9ce5 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484554001490_1722d4247e251189b44abc84424c8b99 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484554001609_5aa6c1b68b86a267a6f0e8bf9f37f6a4 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484554003161_9d5cbc064bc1c26f199501a1ff45cd29 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484554014374_c029e3c8188e2d4722ead2e99bbfa2fd LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484554016066_f2f594edcd480ea684f1a30a0cec5cb7 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484554017641_318fd1fdbcd118ad4fe5c6acfa4dc54a LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484554020272_5b83a572365f5ad1f7982fc6df05f37f LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484554021278_4180a95f384f418d4244c18e89060ba3 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

z4484554026884_c01eac4e95975b2e5be90ad9c308cd55 LIÊN HOAN NHẠC CỤ LẦN 2 NĂM 2023 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *