LIÊN HOAN CÁC ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON CHỦ ĐỀ “PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM”

Hoạt động diễn ra vào ngày 15/6/2022 tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều

eb1799e8d49d17c34e8c LIÊN HOAN CÁC ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON CHỦ ĐỀ "PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM"

b001bbd1f6a435fa6cb5 LIÊN HOAN CÁC ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON CHỦ ĐỀ "PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM"

adb20b9a47ef84b1ddfe LIÊN HOAN CÁC ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON CHỦ ĐỀ "PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM"

8e2623096f7cac22f56d LIÊN HOAN CÁC ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON CHỦ ĐỀ "PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM"

f26e8bbcc6c905975cd8-1 LIÊN HOAN CÁC ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON CHỦ ĐỀ "PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *