Đội Nghi thức, nghi lễ và Đội Nghệ thuật măng non Nhà Văn hóa Thiếu nhi phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 -2027

95c65c955861963fcf70-1024x768 Đội Nghi thức, nghi lễ và Đội Nghệ thuật măng non Nhà Văn hóa Thiếu nhi phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 -2027
3ffea9ff3404fa5aa315-2-1024x680 Đội Nghi thức, nghi lễ và Đội Nghệ thuật măng non Nhà Văn hóa Thiếu nhi phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 -2027
e0bdee2372d8bc86e5c9-1024x680 Đội Nghi thức, nghi lễ và Đội Nghệ thuật măng non Nhà Văn hóa Thiếu nhi phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 -2027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *