LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV – NĂM 2020

Với chủ đề “Hội ngộ Đất sen hồng” các đại biểu là cán bộ phụ trách đến từ các Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thuộc các tỉnh, thành khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc đã được tham gia trải nghiệm các hoạt động trải nghiệm văn hóa lúa nước tại Khu văn hóa Phương Nam, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, viếng và dâng hoa tại khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, tranh tài kỹ năng,… và tham quan một số đại điểm du lịch tại Đồng Tháp.a6d223c5ed031c5d4512 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020

Với 21 đơn vị tham gia Liên hoan mỗi đơn vị mang một màu sắc riêng, góp phần đem lại thành công cho liên hoan. Theo đó, việc duy trì tổ chức liên hoan định kỳ 2 năm/ lần nhằm để các đơn vị trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức của các Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Nhà thiếu nhi xây dựng thiết chế văn hóa bổ ích và hấp dẫn thanh thiếu nhi.

2dfe4781924763193a56 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020

UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 21 đơn vị tham gia liên hoan

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao Bằng khen và biểu trưng của tỉnh Đồng Tháp cho 21 đơn vị tham gia liên hoan để ghi nhận sự tích cực của các đơn vị.

+ Giao lưu văn nghệ

9ad26c86b940481e1151-1 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020a499739da65b57050e4a LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020

+ Phần thi dựng lều tốc độ

ea13b3d57a138b4dd202 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020

+ Thi Mô hình thủ công trại

c3c36248ad8e5cd0059f LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020

+ Trò chơi lớn Tuổi thơ của tôi

3611ffc12b07da598316 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020 783fdebf0c79fd27a468 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020 d68fee423d84ccda9595 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020 e669ed1a31dcc08299cd LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020 a93598d34915b84be104 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020 e241a76474a285fcdcb3 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020 41369a094ecfbf91e6de LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020 6fd7c54d0e8bffd5a69a LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020

+ Hóa trang Chúa tể những loài hoa

f4e9596585a374fd2db2 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020

+ Giao lưu bóng đá 

12b7b1f97a3f8b61d22e LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020d693a91363d5928bcbc4 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020 105b6d6fa6a957f70eb8 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020

+ Viếng mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc

905196d54013b14de802 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020 7287aa607da68cf8d5b7 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020 f4b2451f92d963873ac8 LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM KỸ NĂNG CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI, NHÀ THIẾU NHI KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *