Đội nghi lễ phục vụ Đại Hội Đảng Bộ Quận Ninh Kiều lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tác phẩm: Ca Ngợi Đảng CSVN

Sáng tác: Đỗ Minh

Biểu diễn: Đội nghi thức nghi lễ NVHTN Ninh Kiều

IMG_1420 Đội nghi lễ phục vụ Đại Hội Đảng Bộ Quận Ninh Kiều lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025IMG_1419 Đội nghi lễ phục vụ Đại Hội Đảng Bộ Quận Ninh Kiều lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *