Trở lại sau dịch của đội nghi thức, nghi lễ

Một thời gian dài sau khi nghỉ dịch dài hạn. Các bạn đội trống kèn đã trở lại tập dợt định kỳ để rèn luyện lại chuyên môn của mình. Mặc dù là nghỉ dịch nhưng khi trở lại tập dợt các bạn vẫn thể hiện bản lĩnh của mình, dõng dạc tiếng kèn vang sáng. Cố lên các bạn trống kèn…!!!1ae9ea2e2371de2f8760-300x225 Trở lại sau dịch của đội nghi thức, nghi lễ

7aecee2d2772da2c8363-300x225 Trở lại sau dịch của đội nghi thức, nghi lễ

bf6d48a981f67ca825e7-300x225 Trở lại sau dịch của đội nghi thức, nghi lễ

Lịch học định kỳ của các bạn đội nghi thức nghi lễ

    THỨ 3 SÁNG 8H30 ĐỘI TRỐNG

    THỨ 5 SÁNG 8H30 ĐỘI KÈN THCS CHU VĂN AN

    THỨ 6 CHIỀU 2H ĐỘI KÈN THCS AN HÒA 1

    THỨ 7 TỐI 6H45 TẬP THỂ ĐỘI TRỐNG KÈN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *