Lịch sinh hoạt CLB Tiếng anh

CLB sinh hoạt định kỳ vào thứ 7 cuối mỗi tháng thời gian sinh hoạt từ 18g30 – 19g30 dành cho nhóm tuổi nhi đồng và thời gian từ 19g30 đến 20h30 dành cho nhóm tuổi thiếu niên.

CLB thường mời thêm một giáo viên nước ngoài để giúp cho các em thiếu nhi được tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài.